Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi

"1 Milyon İstihdam Projesi" Hakkında

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)