Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi

"1 Milyon İstihdam Projesi" Hakkında