Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi

1. Ek Sınavlar Hakkında

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 44 üncü maddesinin  d bendine istinaden ek sınav başvuruları incelenmiş olup, aşağıda bilgileri bulunan öğrencilerin başvuruları kabul edilmiştir. 1. ek sınavlara ilişkin program aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.

NOT: Bu duyuru tebliğ niteliği taşımaktadır.

 

Öğrenci Numarası Adı Soyadı
163501037 Ah*** Di***
153503017 Zü**** Yı*****
163501081 Ai** Kh**********
163502025

Mu****** Ba*****

Ta******

 

TARİH

SAAT

DERS

SINAV YERİ

ÖĞRETİM ÜYESİ

06.09.2023

11:00

Siyaset Sosyolojisi

3. Kat

Doç. Dr. Ahmet Tunç

06.09.2023

13.00

Türk Siyasal Hayatı

3. Kat

Doç. Dr. Ahmet Tunç

06.09.2023

14.00

Türk Dış Politikası

3. Kat

Doç. Dr. Ahmet Tunç

06.09.2023

15.00

Mesleki Yabancı Dil V

3. Kat

Doç. Dr. Ahmet Tunç

06.09.2023

16.00

Vergi Hukuku

3. Kat

Prof. Dr. Erhan Gümüş

 

TARİH

SAAT

DERS

SINAV YERİ

ÖĞRETİM ÜYESİ

06.09.2023

13:00

Ekonometri I

201 Nolu Derslik

Prof. Dr. Veli YILANCI

06.09.2023

14.00

Sosyal Bilimlerde Yöntem

201 Nolu Derslik

Prof. Dr. Veli YILANCI

 

 

TARİH

SAAT

DERS

SINAV YERİ

ÖĞRETİM ÜYESİ

07.09.2023

11:00

Sunum Teknikleri

3. Kat

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Karaman

07.09.2023

13.00

Politik İletişim

3. Kat

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Karaman

07.09.2023

14.00

Siyasi Tarih

3. Kat

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Karaman

07.09.2023

15.00

Çağdaş Devlet Düzenleri

3. Kat

Dr. Öğr. Üyesi

Olkan Senemoğlu

07.09.2023

16.00

İnsan Hakları ve Demokrasi

3. Kat

Dr. Öğr. Üyesi

Olkan Senemoğlu