Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi