Uluslararası İlişkiler Lisans

Uluslararası İlişkiler Programının Amacı

Küreselleşen dünyanın beraberinde getirdiği siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki değişim ve dönüşümler Uluslararası İlişkiler Disiplininin eğitim öğretim alanında daha fazla önem kazanmasını ve bu sayede daha fazla ön plana çıkmasını beraberinde getirmiştir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi çatısı altında güçlü akademik kadromuz ile yüzde yüz İngilizce lisans eğitimi vererek eğitim-öğretim hayatına başlamaktaki amacımız, hızla değişen uluslararası sistemin dinamiklerini anlayıp yorumlayabilecek donanımda, eleştirel, analitik ve yaratıcı düşünceyi teşvik eden ve en az bir yabancı dilde kendisini çok iyi ifade edebilen yetkin ve nitelikli, hem Uluslararası İlişkiler disiplinine hem de ülkeye artı değer katabilecek genç insanlar yetiştirmektir. Uluslararası İlişkiler mezunlarının istihdam edilebilecekleri iş alanları düşünüldüğünde, eğitim dilinin İngilizce olması, hem eğitimin evrensel standartlarda daha kaliteli yürütülmesine hem de mezunların daha nitelikli işlerde rahatlıkla istihdam edilebilmesine olanak sağladığına inanılmaktadır. Uluslararası İlişkiler (İngilizce) lisans programına yurt içinden alınan öğrencilerden İngilizce yeterlilikleri olmayanlar ÇOMÜ Yabancı Diller Yüksekokulunda zorunlu hazırlık sınıfı okutulması planlanmaktadır. Bu sayede İngilizce lisans eğitimini takip edebilecek yeterliliğe sahip olacaklardır. Ayrıca Uluslararası İlişkiler (İngilizce) lisans programına Balkan coğrafyasından da uluslararası öğrenci alınması, buna yönelik tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi de hedeflenmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

TITLE

T

P

L

CREDITS

 

ECTS

 

Introduction to International Politics I

3

-

-

3

6

 

Introduction to Law

3

-

-

2

5

 

Introduction to Economics I

3

-

-

2

5

 

Academic English I

3

-

-

2

5

 

World History I

3

-

-

2

5

 

Turkish Language I

2

-

-

2

2

 

Introduction to an Optional Language (Russian, French, Spanish)

2

-

-

2

2

 

TOTAL CREDIT

 

 

 

15

30

 

                     
                                   

 

 

 

 

 

 

 

TITLE

T

P

L

CREDITS

 

ECTS

Introduction to International Politics I

3

-

-

3

6

Introduction to Law

3

-

-

2

5

Introduction to Economics I

3

-

-

2

5

Academic English I

3

-

-

2

5

World History I

3

-

-

2

5

Turkish Language I

2

-

-

2

2

Introduction to an Optional Language (Russian, French, Spanish)

2

-

-

2

2

TOTAL CREDIT

 

 

 

15

30