İşletme Yüksek Lisans

İşletme Yüksek Lisans Amaç

Uluslararası İşletmecilik Tezli Yüksek Lisans programı ile küreselleşme olgusunun etkisini hissettirdiği en önemli alanlardan biri olan işletmecilik alanına, uluslararası bakış sağlamak amaçlanmaktadır. Küreselleşme olgusu içinde, küresel rekabet şartları, işletmelerin de bu düzen içerisinde ayakta kalabilmek ve rekabet üstünlüğü sağlayabilmek için küreselleşmenin kurallarına uygun hareket ederek kendilerini bu alana adapte edebilmelerine bağlıdır. Küreselleşemeye ayak uydurabilmek, yeniden yazılan rekabet kurallarını çok iyi bilen, bunlara uyum sağlayabilecek, bu gelişmeleri takip edecek ve yönlendirebilecek yöneticilerin yetiştirilmesi ile mümkündür. Küresel işletmecilik açısından yeni stratejileri bir disiplin çerçevesinde işleyebilmek program amaçlarından ve açılma gerekçelerinden birini oluşturmaktadır. Uluslararası İşletmecilik Tezli Yüksek Lisans programının diğer bir amacı da bu konuda kendini yetiştirmek isteyen potansiyel akademisyen ve yönetici adaylarına uluslararası işletmecilik ile ilgili teorik ve pratik bilgi ve tekniklerin en üst düzeyde aktarılmasıdır. Uluslararası İşletmecilik Yüksek Lisans programının temel amacı, ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda yüksek lisans eğitiminde doğan eksikliği kapatarak, bilimsel ve uygulamaya dönük çalışmalara olanak sağlamaktır. Temel amacı; işletme problemlerini tanımlayabilen, bu problemlere verimli, ekonomik ve standartlara uygun çözümler üretebilen, takım çalışmasına yatkın, iletişim kurabilen, insiyatif alabilen, yaşam boyu öğrenmenin bilincinde olan, çağın sorunlarına duyarlı, uluslararası işletmecilik bilgisine sahip donanımlı bireyler yetiştirmektir. Ayrıca, İşletme fonksiyonlarını bütünleşik şekilde algılayıp kullanan, uluslararası faaliyetlerin yönetiminde yardımcı olacak işletme bilgilerini harmanlama becerisi kazanan bireyler yetiştirmektir. Sosyal, ekonomik ve yönetimle ilgili sistemlerin dinamik doğasını kavramış ve bu sistemleri tasarlayıp uygulayabilen, çevresel değişimleri öngörerek değişen zaman ve koşullarda doğru karar verme becerisine sahip, problemlere disiplinler arası çözüm geliştirip yeni ve karmaşık fikirleri sentezleyebilen, öğrenmeyi öğrenmiş, toplumsal sorumluluk bilincine sahip bireyler yetiştirmektir.

 

 

 

                                                                                                                   BİRİNCİ YARIYIL

KODU

ZORUNLU/SEÇMELİ

DERS İSMİ

TEORİ

UYG.

ÇOMÜ KREDİSİ

AKTS

ULİŞ5001

Z

Uluslararası İşletmecilikte Bilimsel Araştırma Yöntemleri

3

0

3

6

ULİŞ5003

S

Uluslararası Finansal Raporlama

3

0

3

6

ULİŞ5005

S

İstatistik Analiz I

3

0

3

6

ULİŞ5011

S

Uluslararası İşletmecilik

3

0

3

6

ULİŞ5013

S

Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi

3

0

3

6

                                                                                                                     İKİNCİ YARIYIL

SBEYL5002

Z

Seminer

0

2

0

6

ULİŞ5004

S

Uluslararası Finansal Yönetim

3

0

3

6

ULİŞ5006

S

İstatiksel Analiz II

3

0

3

6

ULİŞ5010

S

Kültürlerarası Yönetim

3

0

3

6

ULİŞ5012

S

Uluslararası Stratejik Yöntem

3

0

3

6

ULİŞ5016

S

Uluslararası İşletmelerde Etik ve Sosyal Sorumluluk

3

0

3

6