Akademik Kadromuz

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ-AKADEMİK PERSONEL

Ünvan

Adı Soyadı

Anabilim Dalı

Dahili No

Oda No

E-Mail

Prof. Dr. Hüseyin ERKUL (Bölüm Başkanı) YÖNETİM BİLİMLERİ 2853 306 hcerkulcomu.edu.tr
Prof. Dr. Erhan GÜMÜŞ HUKUK BİLİMLERİ 2963 307 erhangcomu.edu.tr
Prof. Dr. Mustafa GÖRÜN KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI   210 mgoruncomu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Şermin ATAK ÇOBANOĞLU (Bölüm Başkan Yardımcısı) SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER 2962 309 sermin.atakcomu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Melike ERDOĞAN (Bölüm Başkan Yardımcısı) YÖNETİM BİLİMLERİ 4069 310 melike.erdogancomu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Olkan SENEMOĞLU SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER 4034 322 olkansenemoglucomu.edu.tr

Arş. Gör.

İsmail KAYAR

KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI

4058

222

ismailkayarcomu.edu.tr

Arş. Gör.

Ahmet KURNAZ

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

1414

220

ahmetkurnazcomu.edu.tr

Arş. Gör. Mustafa GÜNGÖR SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER 1512 203 mustafagungorcomu.edu.tr


ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ-AKADEMİK PERSONEL

Ünvan

Adı Soyadı

Anabilim Dalı

Dahili No

Oda No

E-Mail

Dr. Öğr. Üyesi

Çiğdem PEKAR

Bölüm Başkanı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER 4030 104 cbilezikcicomu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

Gülzar İSMAYİL

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

2867

102

gulzarismailcomu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Emrah NAKİ SİYASİ TARİH 2863 106 emrahnakicomu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Gülce UYGUN ULUSLARARASI İLİŞKİLER 2857 110 gulceuyguncomu.edu.tr
Arş. Gör. Aslı TOPSOY ULUSLARARASI İLİŞKİLER 2861 109 aslitopsoycomu.edu.tr
Arş. Gör. Yücel BAŞTAN ULUSLARARASI İLİŞKİLER   219 yucelbastancomu.edu.tr


İKTİSAT BÖLÜMÜ - AKADEMİK PERSONEL

Ünvan

Adı Soyadı

Anabilim Dalı

Dahili No

Oda No

E-Mail

Doç. Dr.

Kadir ARSLANBOĞA

 

İKTİSADİ GELİŞME VE 
ULUSLARARASI İKTİSAT

2852

302-207

karslanbogacomu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

Tuba TURGUT IŞIK

(Bölüm Başkan Yrd.)

İKTİSAT TEORİSİ

4041

202

turguttubagmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Can BEKAROĞLU   4031 218 canbekaroglucomu.edu.tr

Arş. Gör.

İbrahim Murat KARA

İKTİSAT

4073

121

muratkaracomu.edu.tr


İŞLETME BÖLÜMÜ-AKADEMİK PERSONEL

Ünvan

Adı Soyadı

Anabilim Dalı

Dahili No

Oda No

E-Mail

Prof. Dr.

Gülten GÜMÜŞTEKİN

YÖNETİM VE ORGANİZASYON 2859-1479 208-209 ggumustekincomu.edu.tr

Doç. Dr.

Ümran ŞENGÜL

(Bölüm Başkan Yrd.)

SAYISAL YÖNTEMLER

2869

206

umransengulcomu.edu.tr

Doç. Dr.

Pelin KANTEN

(Dekan Yardımcısı, İşletme Bölüm Bşk Yardımcısı)

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

2978

214

pelinkantencomu.edu.tr

Doç. Dr. Ali Şahin ÖRNEK YÖNETİM VE ORGANİZASYON 2985 216 asornekcomu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi İsmail ELAGÖZ MUHASEBE VE FİNANSMAN 4057 205 ismailelagozcomu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah KIRAY   4033 217 akiraycomu.edu.tr

Arş. Gör.

Güneş TOPÇU

MUHASEBE VE FİNANSMAN

4033

221

gunestopcucomu.edu.tr