Akademik Kadromuz

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ-AKADEMİK PERSONEL

Ünvan

Adı Soyadı

Anabilim Dalı

Dahili No

Oda No

E-Mail

Prof. Dr. Hüseyin ERKUL (Bölüm Başkanı) YÖNETİM BİLİMLERİ 2853 306 hcerkulcomu.edu.tr
Prof. Dr. Erhan GÜMÜŞ HUKUK BİLİMLERİ 2963 208 erhangcomu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Şermin ATAK ÇOBANOĞLU SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER 2962 309 sermin.atakcomu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Melike ERDOĞAN YÖNETİM BİLİMLERİ 4069 310 melike.erdogancomu.edu.tr

Arş. Gör.

İsmail KAYAR

KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI

4058

222

ismailkayarcomu.edu.tr

Arş. Gör.

Ahmet KURNAZ

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

1414

220

ahmetkurnazcomu.edu.tr

Arş. Gör. Mustafa GÜNGÖR SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER 4031 218 mustafagungorcomu.edu.tr


ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ-AKADEMİK PERSONEL

Ünvan

Adı Soyadı

Anabilim Dalı

Dahili No

Oda No

E-Mail

Prof. Dr.

Hüseyin ERKUL

Bölüm Başkanı (Tedviren)

YEREL YÖNETİMLER 2853 306 hcerkulcomu.edu.tr

Yrd. Doç.Dr.

Gülzar İSMAYİL

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

2867

102

gulzarismailcomu.edu.tr

Yrd. Doç.Dr. Çiğdem PEKAR ULUSLARARASI İLİŞKİLER 4030 104 cbilezikcicomu.edu.tr
Arş. Gör. Aslı TOPSOY ULUSLARARASI İLİŞKİLER 2861 109 aslitopsoycomu.edu.tr
Arş. Gör. Yücel BAŞTAN ULUSLARARASI İLİŞKİLER 2857 110 yucelbastancomu.edu.tr


İKTİSAT BÖLÜMÜ - AKADEMİK PERSONEL

Ünvan

Adı Soyadı

Anabilim Dalı

Dahili No

Oda No

E-Mail

Doç. Dr.

Kadir ARSLANBOĞA

 

İKTİSADİ GELİŞME VE 
ULUSLARARASI İKTİSAT

2852

302-207

karslanbogacomu.edu.tr

Yrd.Doç.Dr.

Tuba TURGUT IŞIK

(Bölüm Başkan Yrd.)

İKTİSAT TEORİSİ

4041

202

turguttubagmail.com

Arş. Gör.

İbrahim Murat KARA

İKTİSAT

4073

121

muratkaracomu.edu.tr


İŞLETME BÖLÜMÜ-AKADEMİK PERSONEL

Ünvan

Adı Soyadı

Anabilim Dalı

Dahili No

Oda No

E-Mail

Prof. Dr.

Gülten GÜMÜŞTEKİN

YÖNETİM VE ORGANİZASYON 2859-1479 208-209 ggumustekincomu.edu.tr

Doç. Dr.

Berna Burcu YILMAZ

MUHASEBE VE FİNANSMAN

4029

107

byilmazcomu.edu.tr

Doç. Dr.

Ümran ŞENGÜL

(Bölüm Başkan Yrd.)

SAYISAL YÖNTEMLER

2869

206

umransengulcomu.edu.tr

Doç. Dr.

Pelin KANTEN

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

1447

214

pelinkantencomu.edu.tr

Arş. Gör.

Güneş TOPÇU

MUHASEBE VE FİNANSMAN

4033

217

gunestopcucomu.edu.tr