Tarihçemiz

                Fakültemiz 08.03.2012 tarih 28.277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 201272734 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 16.01.2012 tarihinde Terzioğlu Yerleşkesi’nde 11 bölümle (Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, İktisat Bölümü, İşletme Bölümü, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Maliye Bölümü, Sağlık Yönetimi Bölümü, Sosyal Hizmet Bölümü, Ekonometri Bölümü, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü ve Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak açılmıştır.

2013-2014 eğitim-öğretim yılında Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü örgün öğretimde birinci sınıfa İktisat Bölümü ve Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi Bölümlerine; 2015-2016 eğitim-öğretim yılında ikinci öğretimde birinci sınıfa öğrenci alınmıştır.

Fakültemiz Bakanlar Kurulu’nun 2016/8555 sayılı 16.02.2016 tarihli kararıyla 28.03.1983 tarih 2809 sayılı Kanun’un 30. maddesine göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi “Siyasal Bilgiler Fakültesi” olarak değiştirilmiş ve 08.04.2016 tarih ve 29678 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

                2016-2017 eğitim-öğretim yılı için Fakültemiz İşletme Bölümü örgün öğretim birinci sınıfta öğrenci alınması Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş, yine Fakültemizde “Uluslararası İşletmecilik” ve “Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları” Anabilim Dalları Kurulması ve tezli yüksek lisans programı açılması Yükseköğretim Kurulu’na teklif edilmiştir.

Fakültemizin hem lisans hem lisansüstü eğitim-öğretim kapasitesinin artırılması hem de nitelikli akademik personel temini “kalite” odaklı olarak sürdürülmektedir.

 

                                                                                                                                             Prof.Dr.Hüseyin ERKUL

                                                                                                                                                         Dekan