Fakültemiz Bölümleriyle İlgili Beş Yeni Lisansüstü Programı Daha Kabul Edildi

Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 14.03.2018 ve 21/03/2018 tarihli toplantılarında alınan kararlar doğrultusunda; Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde beş programın daha açılması uygun görülmüştür.

Yeni açılan ve önümüzdeki dönem öğrenci kabulü öngörülen doktora ve yüksek lisans programları şunlardır:

  • Uluslararası İşletmecilik Doktora Programı (Siyasal Bilgiler Fakültesi),
  • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora Programı (Siyasal Bilgiler Fakültesi),
  • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans Programı (Siyasal Bilgiler Fakültesi),
  • İktisat Politikası Tezli Yüksek Lisans Program (Siyasal Bilgiler Fakültesi)
  • Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezli Yüksek Lisans Programı (Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi).

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz yarıyılı itibariyle, anabilim dallarından kontenjan talep geldiği takdirde, lisansüstü öğrenci alımına başlanacaktır.

Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü programlarına öğrenci kabul ilanına Haziran 2018 tarihinde çıkılacaktır.