2019-2020 ORYANTASYON

Fakültemiz 2019-2020 eğitim-öğretim yılında kayıt yaptıran öğrencilere yönelik oryantasyon programı gerçekleştirildi.

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında Fakültemize yeni kayıtlanan öğrencilerimize 18 Eylül 2019 tarihinde oryantasyon programı düzenlenmiştir. Programda Üniversitemiz Psikoloğu Öğr.Gör.Cumhur ÇIRNAZ tarafından öğrencilere Akademik uyum süreci, kişisel uyum süreci konularında bir sunum yapıldı. Fakültemizde eğitim gören son sınıf öğrencileri de kendi deneyimlerini ve erasmus programı ile yurt dışına hangi koşullar altında gidebilecekleri ve başvuruları için gerekli olan bilgileri aktardı. Üst sınıf öğrencilerinin konuşmalarının ardından Dekanımız Prof.Dr. Hüseyin ERKUL, Fakültemizin akademik, idari personeli ile öğrenci sayıları hakkında bilgiler verdi. Dekanımız Prof.Dr. Hüseyin ERKUL, Çanakkale kentinin kültür, turizm, eğitim ve bilim merkezi olduğunu, üniversitemizin konum açısından güzel bir konumda bulunduğunu, öğrencilerimizin amaçlarının olması gerektiğini, her öğrencinin çalışma disiplinini edinmesi gerektiğini, kurallara uyan toplumların modern toplumlar olduğunu, Fakültemizin  evrensel değerler perspektifinde, bilim, kültür ve sanat birikiminden yararlanarak, ülkenin geleceği için mesleki bilgi ve becerilerini ülke kalkınması yönünde kullanan, düşünen, toplumsal problemlere duyarlı, örf ve adetlerine saygılı, iletişim becerileri olan öğrenciler yetiştirmeyi misyon edindiğini dile getirdi.