Misyon ve Vizyonumuz

MİSYONUMUZ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, evrensel değerler perspektifinde, bilim, kültür ve sanat birikiminden yararlanarak, ülkenin geleceği için mesleki bilgi ve becerilerini ülke kalkınması yönünde kullanan, düşünen, toplumsal problemlere duyarlı, örf ve adetlerine saygılı, iletişim becerileri olan öğrenciler yetiştirmeyi misyon edinmiştir.

 

 VİZYONUMUZ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin vizyonu ise bölge ve ülke kalkınması için sosyo-ekonomik ve diğer atılımları yapacak şekilde çalışmalar ve projeler geliştirmek, küresel rekabet ortamında kamu, özel sektör ve STK ‘ların ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikleri taşıyan,  stratejik karar alma becerisine sahip olan, sanayi ve hizmet sektöründeki işletmelerde verimliliği sağlamayı ilke edinen donanımlı bireyler yetiştirmek, ulusal ve uluslararası firma ve kuruluşlarla işbirliği yapmak koşuluyla bilim dünyasının nitelikli bir üyesi olarak katkılar sunan bir fakülte olmaktır.

 

Fakültemiz tüm akademik ve idari personeli ile birlikte her geçen gün gelişmekte olan teknolojiyi takip edebilecek bilgi donanımına sahip ve yeni gelişmelere kendini uydurabilecek gençleri yetiştirmeyi kendisinde bir sorumluluk olarak görmektedir. Bunun yanısıra, öğrencilerimizin her açıdan toplumumuza faydalı bir fert olacak şekilde  fakültemizden mezun olmalarını başlıca sorumluluğumuz olarak algılamaktayız. Bu misyonu sağlayabilmek için mevcut alt yapının, akademik ve idari personl sayılarının arttırılması ve kalifiye personel yetiştirilmesi gerekmektedir.

 

Fakültemiz tüm bilgi ve teknoloji kaynaklarını akademik çevrelerden, üniversitemizin bilgi merkezinden projelerden ve üniversite kaynaklarından karşılamaktadır. Ayrıca bilimsel kaynak olarak Üniversitemiz kütüphanesinin üye olduğu elektronik bilimsel veri tabanlarından faydalanılmaktadır.

 

Temel hedefimiz öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmak ve onların tercih edilir özelliklere sahip bireyler olarak ülkemizin hizmetine katılmalarını sağlamaktır.

 

HEDEFLER

 1. Eğitim-öğretim-araştırma altyapısını geliştirmek
 2. Lisansüstü eğitimi geliştirmek,
 3. Interdisipliner programlar yürütmek,
 4. Mesleki eğitimi, toplum ihtiyaçlarına göre sürekli yenilemek ve geliştirmek,
 5. AB eğitim programlarına entegre olmak,
 6. Üniversitemiz Stratejik gelişim planında yer alan temel politika ve önceliklere göre hareket etmek,
 7. Fakültemiz bünyesinde açılan yeni bölümlerin alt yapı eksikliklerinin giderilmesini sağlamak,
 8. Akademik Personel sayısını arttırmak
 9. İdari personel sayısını arttırmak,
 10. Personele kanun ve yönetmelikler çerçevesinde eğitim vermek,
 11. Öğrencisi olmayan bölümlere öğrenci alımını sağlamak üzere alt yapı oluşturmak,