Misyon ve Vizyonumuz

Misyonumuz
Siyasal Bilgiler Fakültesi, evrensel değerler perspektifinde, bilim, kültür ve sanat birikiminden yararlanarak, ülkenin geleceği için mesleki bilgi ve becerilerini ülke kalkınması yönünde kullanan, düşünen, toplumsal problemlere duyarlı, örf ve adetlerine saygılı, iletişim becerileri olan öğrenciler yetiştirmeyi misyon edinmiştir.

Vizyonumuz
Siyasal Bilgiler Fakültesinin vizyonu ise bölge ve ülke kalkınması için sosyo-ekonomik ve diğer atılımları yapacak şekilde çalışmalar ve projeler geliştirmek, küresel rekabet ortamında kamu, özel sektör ve STK ‘ların ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikleri taşıyan, stratejik karar alma becerisine sahip olan, sanayi ve hizmet sektöründeki işletmelerde verimliliği sağlamayı ilke edinen donanımlı bireyler yetiştirmek, ulusal ve uluslararası firma ve kuruluşlarla işbirliği yapmak koşuluyla bilim dünyasının nitelikli bir üyesi olarak katkılar sunan bir fakülte olmaktır.