Dekanımızın Mesajı

   

 

Çanakkale, bilinen tarihi M.Ö.3000’lere kadar uzanan, Antik çağda Troas Bölgesi’ndeki yerleşim yeri Troya ve Parion, tapınım merkezi Apollon Sminthenion, bilicilik(felsefe) okulu Assos ve kutsal İda Dağı gibi kültürel ve doğal kalıtlara sahip, tarihsel süreç içerisinde Hellespontos , Dardanel ve Çanakkale Boğazı adlarını alan doğal boğazın kıyısında ve içinden deniz akan Abydos, sonraki adıyla Chanak, kendisini simgeleyen kalesiyle Çanakkale adını aldıktan sonra Çanakkale Savaşları ile destanlaşmış ve Türk milletinin yazgısını değiştirmiştir. Çanakkale kenti, günümüzde doğası, denizi, tarih , kültür ve tabiat varlıklarıyla hem turizm , hem tarım ve hayvancılık , hem eğitim kurumlarıyla kültür, hemde intellektüel  birikimli insanlarıyla “barışın kenti” olmuştur.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi; bilgilendirme ve analitik düşünme odaklı eğitim-öğretim anlayışıyla hem sosyal bilimlerde hem de fen bilimlerinde düşünce –bilim dünyasının önemli bir üyesi , bunun yanı sıra sanata ve teknolojiye katkı sağlayan bir aktör olmuş ve “Eğitimde ve bilimde dünya üniversitesi” sloganıyla özdeşleşmiştir.

Fakültemiz ilk olarak 2012/2737 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla 16.01.2012 tarihinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak kurulmuş; daha sonra yine Bakanlar Kurulu’nun 2016/8555 sayılı kararıyla Siyasal Bilgiler Fakültesine dönüştürülmüştür.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü; küreselleşen dünyada , kamu ve sosyal idare konularına vurgu yapmayı ve Türkiye’nin siyasal hayatı ile idari yapısına dair çok yönlü ve geniş açılı bir yaklaşım oluşturmayı amaçlamıştır.

İktisat Bölümü; öğrencilerini İktisadi olguları analiz etmeye yatkın, araştırma yapmaya istekli, yetkin düşünebilme becerisi kazanmaya gönüllü bireyler haline getirmeyi ve bunun sağlanabilmesi için sağlam bir kurumsal alt yapı oluşturmayı amaçlamaktadır.

İşletme Bölümü; çevresindeki ve dünyadaki ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel gelişmeleri yakından takip eden, sosyal yönü güçlü, en az bir dil yabancı dil öğrenmiş, işletme bilgisi güçlü, teknoloji ve iktisadi analiz araçlarını kullanabilen ve işletme bilimi ile ilgili bilgileri ve sentez yapma becerileri yüksek, “bende ülkem için bir şeyler yapayım” sorumluluğunu duyan genç nesillerin yetiştirilmesine çaba harcamayı amaçlamaktadır.

Uluslararası İlişkiler Bölümü; küreselleşen dünyada Türkiye’nin genç, azimli, özgüvenli ve yetenekli uluslararası ilişkiler uzmanlarına olan ihtiyacı, dış politika alanında genişleyen  perspektifin bir gerekliliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu doğrultuda Uluslararası İlişkiler Bölümü; ülkemize Uluslararası ilişkiler alanında muhtelif çalışmalar yapabilecek, analiz yeteneği gelişmiş, üretken, küresel sorunlarla ilgili entelektüel  vapalitesini geliştirme arzulu ve ileri düzeyde yabancı dil bilgisiyle devamlı bireyler yetiştirmeyi öncelikli amaç olarak görmektedir.

                Hem Üniversitemiz hem de Fakültemiz; peyzaj ve çevre duyarlığı dikkate alınarak fiziksel yerleşimi düzenlenmiş, akademik donanımlı ve deneyimli seçkin öğretim elemanı kadrosu ve nitelikli personeli, eğitimbilim ilkeleri ön plana alınarak oluşturulmuş öğretim ortamı, yeniliğe ve gelişmeye açık yönetim anlayışı ile gençleri; toplumsal olay ve olguları gözlemleyen, araştıran ve sorgulayan bilgiden bilgi üreten, analitik ve kavramsal düşünebilen, girişimci ve iletişimci, bilinçli, duyarlı ve farkındalık düzeyi yüksek bireyler olarak yetiştiren bir yükseköğretim kurumudur.

 

                                                                                                                             Prof.Dr.Hüseyin ERKUL

                                                                                                                                         Dekan