Yeni Kayıt İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar

Yeni Kayıt İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar

2017-2018 Öğretim Yılı Yeni Kayıt İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar

1- Kayıt bürolarında görev yapacak personelin mesai saatlerine dikkat etmeleri, kayda gelecek adayların doğru bilgilendirilmeleri ve yönlendirilmeleri hususlarına özen gösterilmelidir.

2- Elektronik kaydın gerçekleştirilebileceği 11-16 Ağustos 2017 tarihleri arasında, elektronik kayıt yapabilecek durumda iken gerekli evraklarla birlikte manuel kayıt olmaya gelen öğrenciler, elektronik kayda yönlendirilmelidirler. Bu öğrenciler için elektronik kayıt yapabilecekleri en az 1 (bir) adet bilgisayar ve yazıcı hazır bulundurulmalıdır. (E-Devlet şifresi almamış olan adaylar şifrelerini nüfus cüzdanlarının aslı ile birlikte bizzat PTT şubelerinden temin edebileceklerdir.)

3- Ön koşullu programlara yerleşen veya herhangi bir nedenle elektronik kayıt yapamayan adaylar 14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında yerleştikleri birimlere gelerek aynı yerde açılacak olan öğrenci kayıt bürolarından “kayıt zarflarını” alacaklardır. Kayıt zarfının ön yüzünü doldurarak kayıt için istenen tüm belgeleri, kayıt zarfının içine koyarak kayıt masasına gitmeleri gerekmektedir. Evraklarını eksiksiz teslim ederek kayıt olduğuna dair imza atan öğrencilerin kayıt işlemleri tamamlanmış olacaktır.

4- Birinci öğretim öğrencileri, katkı payı (harç ücreti) yatırmayacaklardır. İkinci öğretim ve uzaktan eğitim programlarına yerleşen adaylardan 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenim görmek isteyenler öğrenim ücretlerini 11-15 Eylül 2017 tarihleri arasında öğrenci numarası ile herhangi bir Ziraat Bankası ATM’sinden veya internet şubesi aracılığıyla yatırılabilecektir. (Öğrenci numarasını bilmeyen öğrenciler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında yer alan “öğrenci numarası sorgula” paneline yönlendirilmelidirler.)

5- Üniversitemize kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde kayıt için istenen belgelerle birlikte bizzat Üniversitemize gelerek geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 29 Aralık 2017 tarihine kadar Üniversitemize ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır. (Öğrenci Bilgi Sistemi’nde kayıt tipleri arasında “Geçici Kayıt (Lise Diploması Olmayanlar)” yer almaktadır.)

6- Elektronik kaydı gerçekleştirilen öğrenciler 18-22 Eylül 2017 tarihleri arasında yerleştikleri birimlere gelerek aynı yerde açılacak olan öğrenci kayıt bürolarından “kayıt zarflarını” alacaklardır. Kayıt zarfının ön yüzü doldurularak kayıt olduklarını gösterir E-Devlet’ten almış oldukları barkodlu çıktıyı kayıt için istenen tüm belgeler ile birlikte, kayıt zarfının içine koyarak kayıt masasına gitmeleri gerekmektedir. Evraklarını eksiksiz teslim ederek kayıt olduğuna dair imza atan öğrencilerin kayıt işlemleri tamamlanmış olacaktır. Belgelerini eksik getirenler ya da belirtilen tarihlerde belgelerini teslim etmeyen öğrenciler ile öğrenim ücretini yatırmayan öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamayacaklardır.

7- Kaydını gerçekleştiren öğrencilerin ders kayıtları, 18-22 Eylül 2017 tarihleri arasında danışmanlarınca yapılacak olup, öğrencilerin ders kayıt işlemleri için danışmanları ile irtibata geçmeleri gerekmektedir. Öğrenciler, danışman bilgilerine Öğrenci Bilgi Sisteminden ya da ilgili Bölüm Başkanlıklarından ulaşabilirler. Ders kaydı yaptırmayan öğrenciler, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi için öğrencilik haklarından yararlanamazlar. 8- Üniversitemize yerleştiği program ile aynı düzey (açıköğretim programları hariç aynı anda iki lisans veya iki önlisans) farklı bir programda kayıtlı olduğu tespit edilen öğrencilerin listesi birimlere gönderilecektir. Bu öğrencilerin eğitim gördükleri diğer programdan ilişik kestiklerine dair belge ibraz etmeleri halinde kayıtlarının yapılması gerekmektedir.

8- Üniversitemize yerleştiği program ile aynı düzey (açıköğretim programları hariç aynı anda iki lisans veya iki önlisans) farklı bir programda kayıtlı olduğu tespit edilen öğrencilerin listesi birimlere gönderilecektir. Bu öğrencilerin eğitim gördükleri diğer programdan ilişik kestiklerine dair belge ibraz etmeleri halinde kayıtlarının yapılması gerekmektedir.