Bedelli Askerlik Hakkında

Bedelli Askerlik Hakkında

Milli Savunma Bakanlığı'nın Bedelli Askerlik Uygulaması konulu 7 Ağustos 2018 tarih ve ASAL : 371387-18 sayılı yazısı 15.08.2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında görüşülmüş ve 2547 sayılı Kanun'un 7 inci maddesi uyarınca :7146 sayılı Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.1111 Sayılı Askerlik Kanunu ve 3 Ağustos 2018 tarih ve 30498 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlülüğe giren Geçici 55'inci madde kapsamında "21 günlük temel askerlik eğitimi" maksadıyla silah altına alınacak yüksek öğretim öğrencilerinin temel eğitimi aldıkları süre içinde idari izinli sayılacağından ve aldıkları temel askerlik eğitiminin ara sınav, vize veya yıl sonu final sınavlarına rastlaması durumunda mazeret sınavı hakkı verileceğinden dolayı bahsi geçen durumda olan öğrencilerin BÖLÜM BAŞKANLIKLARINA (BÖLÜM SEKRETERLİĞİNE) MAZERET DİLEKÇELERİNİ ASKERLİK BELGELERİ İLE BİRLİKTE bırakmaları gerekmektedir.